Get Adobe Flash player
Home Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

 

Žiadosť 

o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

          o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou  sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

   o ochrane prírody a krajiny.

                              

    

A/ Údaje  o  žiadateľovi :

Priezvisko a meno :....................................................................................................................

Názov firmy / obchodné meno :................................................................................................

V zastúpení :......................................................................................................splnomocnenie

Trvalý pobyt / sídlo :..................................................................................................................

IČO, DIČ :..................................................................................................................................

kontakt :.....................................................................................................................................

 

B/ Údaje  o  pozemku  na  ktorom  drevina  rastie :

Katastrálne územie :..................................................................................................................

search engine optimization companies Druh pozemku :.........................................................................................................................

Adresa pozemku :......................................................................................................................

Číslo parcely :...........................................................................................................................

 

C/ Súhlas vlastníka, správcu, nájomcu ( ak mu takéto oprávnenie vyplýva  z nájomnej  zmluvy ) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom

Stanovisko vlastníka....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................kópia listu vlastníctva

správcu, nájomcu.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............................................................................splnomocnenie, professional seo services kópia nájomnej zmluvy

 

Špecifikácia  drevín,  ktoré  sa  má  vyrúbať

Číslo

Druh dreviny

Obvod kmeňa

_↑_130 cm

Poznámka

odôvodnenie  žiadosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha – situácia  s označením  drevín  určených  na  výrub

 

V..........................        loan payment calculator dňa   ..................................           podpis ( pečiatka ) .....................

 

 

 

 

1 ) Na výrub drevín sa vyžaduje :

       súhlas  miestneho úradu, môže sa v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu , ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy.

      Potrebné york hotels doklady : - vyplnenú žiadosť

                                        - splnomocnenie (ak nežiada priamo vlastník)

                                        - kópiu listu vlastníctva

                                        - súhlas vlastníka, správcu, nájomcu (ak žiadateľom nie je seo tips vlastník)

                                        - kópiu nájomnej zmluvy local seo services (ak žiadateľom je správca, nájomca)

                                        - situácia s označením drevín na výrub (mapa, náčrt)

                               - mapa s nákresom novej stavby a dreviny (ak je výrub odôvodnený výstavbou)                                  

 

Kalendár menný


Včera : Filip
Dnes : Bartolomej
Zajtra : Ľudovít
August 2019
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného instant unsecured loans zastupiteľstva?