Get Adobe Flash player
Home Oznámenie o kultúrnom podujatí

OZNÁMENIE

o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce Kameňany

v zmysle zákona č.96/1991 Zb.

 

Názov usporiadateľa1/meno a priezvisko2

 

 

Sídlo1/

trvalé bydlisko2

 

Kontakt:

tel., e-mail

 

Štatutárny zástupca 1

 

IČO, DIČ 1

číslo OP 2

 

Názov a druh podujatia

 

 

Miesto konania

 

 

Dátum

 

Čas

 

 

Obsahové zameranie:

 

 

 

Predpokladaný spain hotels počet účastníkov:

 

Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia:

 

 

 

Vysvetlivky: 1 - právnická osoba,   2 - fyzická osoba

 

Pokyny:

Usporiadateľ a zodpovedná osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Oznámení za podmienok v zmysle Zákona 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas podujatia, zachovať príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.

Usporiadateľ  zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji internet marketing services verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.)

Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať o pomoc pracovníkov obecného úradu.

Usporiadateľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že berie na vedomie všetky povinnosti vyplývajúce zo zák. SNR č. 96 / 1991 Zb. o verejných kultúrnych refused credit podujatiach.

 

Oznámenie york hotels o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia prijaté Obecným úradom v ....................

 

dňa .............................. 20.........., pod poradovým číslom: ................

 

 

Usporiadateľ:                             loan payment calculator .........................................                .........................................

         pečiatka                                        podpis

 

 

 

seo company Za Obecný úrad :                       .........................................                .........................................

         professional seo services pečiatka                                        podpis

 

Kalendár menný


Včera : Filip
Dnes : Bartolomej
Zajtra : Ľudovít
August 2019
PUSŠPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného seo tips zastupiteľstva?