Get Adobe Flash player
Home Čestné prehlásenie

 

 

Čestné prehlásenie

 

V zmysle § 93 ods.1, 2 a 3, zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je:

 

1.Prijímateľ student loan calculator sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov  a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak plaza hotel new york fyzická osoba nesplní povinnosť podľa prvej vety, poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa § 73 ods. 1 až 5.

2.Prijímateľ sociálnej služby je ďalej povinný na výzvu obce osvedčiť skutočností rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy. Ak professional seo services fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne sa o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená. 

 

 

Meno, priezvisko:........................................................................................................................

 

Bydlisko........................................................................................................................................

 

Dátum narodenia:....................................................

 

Vyhlasujem na svoju česť, že / uviesť výstižne okolnosti, ktoré sú predmetom vyhlásenia /:

 

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, local seo services ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ..........................................................                                   

refused credit vlastnoručný podpis žiadateľa                                                 

 

 

V ........, dňa ...........

Posledná york hotels úprava (Utorok, 10 Apríl 2012 18:17)

 

Kalendár menný


Včera : Dobroslav
Dnes : Kristína
Zajtra : Nataša
Január 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Počasie

Počasie Kameňany - Svieti.com

Anketa

Ste spokojný s seo tips prácou obecného zastupiteľstva?